U-E10/20-Edge

Vulrubber 

U-E10/20-Edge 

De vulrubber U-E10/20 Edge is een vulstuk van 1 of 2 mm geplaast on het U-Edge. Geplaatst op de Buzon-tegeldrager stabiliseert deze de tegel, zorgt het voor een bijkomend geluidscomfort en, aangezien hij opsplitsbaar is, laat hij toe om de diktevariaties van de tegels te compenseren.

> U-EDGE

Vidéos

TOP