Milieubelofte

Koolstofneutraal

Milieubelofte

Met het oog op de klimaatverandering willen we onze uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Het volstaat niet langer om ons energieverbruik te monitoren en te beperken. Het is nu essentieel dat bedrijven een ware strategie implementeren om koolstofemissies te verminderen.

Wij hebben besloten samen te werken met het bedrijf CO2 Strategy, om onze ecologische voetafdruk te berekenen, te verminderen en te compenseren.

Resultaten

In 2015 heeft ons bedrijf 1568 ton CO2 uitgestoten.

 

Engagement environnemental PDF

Onze CO2-uitstoot verminderen

We zijn er trots op producten te vervaardigen van gerecyclede grondstoffen, die op hun beurt 100% recyclebaar zijn.
Op dit vlak is er weinig ruimte voor verbetering.

Voor het overige hebben we besloten om de komende 3 jaar:

  • Samen te werken met de vzw SWATD voor de recycling van ons afval.
  • Een telewerkbeleid in te voeren voor personeelsleden die op grote afstand van het bedrijf wonen.
  • De verplaatsingen van onze sales managers te optimaliseren.
  • In onze kantoren glazen in plaats van plastic recipiënten (koppen, bekers) te gebruiken.
  • Met lokale leveranciers samen te werken.
  • Voorrang te geven aan het vervoer van onze vloerdragers per boot.

Onze koolstofvoetafdruk compenseren

Om onze CO2-uitstoot maximaal te verlagen, zouden we onze activiteiten moeten stilleggen, wat niet mogelijk is. Daarom hebben we voor het resterende deel van onze uitstoot beslist om in samenwerking met Kiem des Levens bomen te planten in Madagaskar.

"De Belgische NGO Kiem des Levens streeft naar een grotere bewustwording rond de noodzaak om bomen te planten in ontwikkelingslanden, om onze ecologische voetafdruk te compenseren. In minder dan 7 jaar bestaan is Kiem des Levens erin geslaagd meer dan 5.000.000 bomen te laten planten"
Bron: CO2 Strategy, 2016.

logo-graine-de-vie-retina

 

 

TOP