EXCEL

Pozemek: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Město: London
Aplikace: Komerční
Povrch podlahy: Terrassendielen aus Holz
Rok: 2010