Home » O nás » Společný cíl

Společný cíl

NAŠE VIZE

Uznávaný inovativní lídr v oblasti tvorby udržitelných systémů venkovní úpravy krajiny.

NAŠE POSLÁNÍ

Vyvíjet inovativní, ergonomické a udržitelné systémy, které pomáhají uživatelům při samostatném rozvoji a zkrášlování venkovních prostor.

NAŠE HODNOTY

Kvalita
Udržitelnost
Efektivita
Závazek
Respekt

Kvalita: Kvalita byla vždy součástí naší DNA. Týká se všech úrovní činnosti společnosti a je předpokládána všemi našimi poskytovateli služeb.

Udržitelnost: V zájmu snižování dopadu na životní prostředí jsme se zavázali k neustálému začleňování ochrany a zachování životního prostředí do návrhu, výroby a distribuce našich výrobků i do každodenního řízení našich činností.

Efektivita: V oblasti životního prostředí se zaměřujeme na efektivitu a ochranu životního prostředí: Našim zaměstnancům a partnerům poskytujeme potřebné nástroje a školení ke zlepšení provozní dokonalosti.

Závazek: Tým pěstuje pozitivního ducha a oddanost vůči svým kolegům a partnerům.

Respekt: Čestnost, úcta a integrita jsou základními pilíři naší společnosti a diktují nám profesionální chování vůči našim klientům, zaměstnancům a partnerům.